Skulptur & Form

Skulptur & Form

Människor har i alla tider modellerat, karvat och huggit fram olika typer av föremål; av praktiska skäl, i form av t ex verktyg, och i rituella eller historieberättande syften.

I den västerländska konsthistorien räknas skulptur till en av de främsta konstformerna och kännetecknas av sin 3-dimensionalitet/rumslighet och kropp.

Vanliga sätt att skulptera är genom reducering av material, alltså t ex hugga ut en form ur sten eller gips, eller bygga upp en skulptur med hjälp av exempelvis lera.

Hos oss hittar du diverse olika skulpturmaterial, såsom naturleror, modelleringsleror, gips, latex silikon och andra gjutmaterial, samt tillhörande verktyg.

 

Filtrera

Lerverktyg & tillbehör

See all

Gjutmaterial

See all

Cernitlera

See all

Lufttorkande lera

See all

Naturlera

See all

Modelleringsvax

See all

Plastilina

See all