Gouachefärg

Gouachefärg

innehåller en mycket stor andel pigment som ger en heltäckande, intensiv och matt färgyta.

Tekniken för gouache är snarlik akvarellens, men här finns andra möjligheter att arbeta med tjockare färglager.
Dock ej alltför tjockt då gouachen kan spricka.

Gouachefärg tillverkas på samma sätt som akvarellfärger (gummi arabicum) men med tillsats av glycerin och något opakt fyllmedel. Som spädningsmedel används vatten.