Kritor

Kritor

Pastellkritan änvändes redan på 1400-talet men kom i allmänt bruk först på 1700-talet. Pasteller är av varierande hårdhetsgrad beroende på hur mycket bindemedel de innehåller. De mjukaste har den största lyskraften - men är också sprödast.
Pastellfärger är bland de mest beständiga som finns och kan behålla sin lyskraft i flera hundra år.